ĐĂNG KÝ THAM QUAN THEO ĐOÀN

Miễn Phí Tham Quan Cho Tất Cả Khách Tham Quan Thương Mại

 

FORM ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM

 

Đăng ký tham quan theo nhóm

 •   Thu thập thông tin
    Đặt hàng
    Tham dự Hội thảo IOT
    Tham dự Hội thảo về Công Nghệ Robot và Robot Cảm Biến
    Tham dự Hội thảo Thiết kế và In 3D
    Tham dự Hội thảo về Hệ hống Đo Lường
    Đánh giá và xem xét cho việc tham gia Triển Lãm trong tương lai
 •   Hội thảo IOT
    Hội thảo về Công Nghệ Robot và Robot Cảm Biến
    Hội thảo về Thiết Kế và In 3D
    Hội thảo về Hệ Thống Đo Lường
    Tôi không có dự định tham gia Hội thảo

 •   Hội thảo IOT
    Hội thảo về Công Nghệ Robot và Robot Cảm Biến
    Hội thảo về Thiết Kế và In 3D
    Hội thảo về Hệ Thống Đo Lường
    Vị này không có dự định tham gia Hội thảo

 •   Hội thảo IOT
    Hội thảo về Công Nghệ Robot và Robot Cảm Biến
    Hội thảo về Thiết Kế và In 3D
    Hội thảo về Hệ Thống Đo Lường
    Vị này không có dự định tham gia Hội thảoOnline chat with us