Cảm Biến, Thiết Bị Trường, Hệ Thống Field Bus (AS-I), Hệ Thống Field Bus (AS-I), Các Giải Pháp Giám Sát Rung, Camera, RFID…

Công Ty chúng tôi là chi nhánh của hãng IFM (Đức) chuyên sản xuất các sản phẩm:

  • Cảm Biến,
  • Thiết Bị Trường
  • Hệ Thống Field Bus (AS-I),
  • Các Giải Pháp Giám Sát Rung, Camera, RFID…

Sản phẩm chất lượng Đức, bảo hành lên đến 5 năm!

IFMSp3 IFMSp4 IFMSp5 IFMSp1 IFMSp2

 

Please Visit Us At Booth: A02

Online chat with us