TANCUONG TECHNOLOGY LTD

GEAR REDUCER –  PNEUMATIC – HYDRAULIC 

--_fn(300x130)_fn-min 1-min-min 2-min

banghieuchinhthuc

 

Contact:

TANCUONG TECHNOLOGY LTD   

Địa chỉ : 136 PHAN ANH – P.TÂN THỚI HOÀ – Q.TÂN PHÚ – TP.HCM

ĐT : 08-668 36 896  FAX : 08-62538 509

WEB:www.thietbitancuong.net

Online chat with VIMF

26991626_1613045085445190_981433457247826367_n