EN   VI

CONFERENCE SOUTHERN CHAPTER 2024 IN BINH DUONG
Date & Time: 19-21/06/2024 || 09:30 a.m – 04:30 p.m
Venue: WTC EXPO – Binh Duong

COMING SOON

Many thanks for your interest in our conference VIMF – VIETNAM INDUSTRIAL AND MANUFACTURING FAIR 2024 from 19 – 21 June 2024 at Conference room – Hall A+B, WTC EXPO. Please provide the required information below to register to join our events.

ATTENDANCE REGISTER

Please check out the detailed program for each day using the following link and register for the appropriate attendance date

The programme is free to attend.
Attend Register

——————————————————-

[REVIEW THE PREVIOUS SESSIONS]

CONFERENCE NORTHERN CHAPTER 2023 IN BAC NINH
Date & Time: 08-10/11/2023 || 09:30 a.m – 04:30 p.m
Kinh Bac Cultural Center (Bac Ninh, Vietnam)

hội thảo VIMF Bắc Ninh 08-10112023

z4948291964262_21d24c47a3e59a75d7851f43f1ab082a

SCHEDULE CONFERENCE

08 - 10112023 (1080 x 1500 px)

 💡   WELCOM SPEAKERS TO VIETNAM INDUSTRIAL & MANUAFACTURING FARIR BAC NINH 2023   💡 

2023BINHDUONG - POSTSHOW REPORT -01

—————————————————————————————————————————————————————————–

[REVIEW THE PREVIOUS SESSIONS]

Lịch Hội thảo VIMF Bình Dương
Date & Time: 21-23/06/2023 || 09:30 a.m – 05:00 p.m
không có speaker (1)

Cách thức đang ký và tham dự hội thảo

Quý khách có thể thực hiện đăng ký theo  một hai hình thức sau đây.
I. Đăng ký online
B1: Quý khách điền thông tin qua form đăng ký phía dưới
B2: BTC sẽ liên hệ và gửi mã xác nhận tham quan triển lãm.
B3: Quý khách đến quầy Ban tổ chức tại triển lãm VIMF – Triển Lãm Công Nghiệp và Sản Xuất Việt Nam (địa chỉ: Hall A, số A19 đường Hùng Vương, phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương) để nhận thẻ đeo và tham dự hội thảo.

II. Đăng ký trực tiếp
B1: Quý khách trực tiếp đến quầy Ban tổ chức tại triển lãm VIMF – triển lãm công nghiệp và Sản Xuất Việt Nam (địa chỉ: Hall A, số A19 đường Hùng Vương, phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương) để đăng ký tham quan
B2: Quý khách nhận thẻ đeo và bắt đầu tham dự hội thảo.

CONTACT ORGANIZER:

Ms. Kim Ngan |  (+84)  333343553

Email : ngan@vimf.vn

[REVIEW THE PREVIOUS SESSIONS 2022]

BINH DƯƠNG 2022

BAC NINH 2022