EN   VI

CONFERENCE SCHEDULE 2022-01-01

DAY 1:

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & TỰ ĐỘNG HÓA AUMI

AUMI

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & TỰ ĐỘNG HÓA AUMI

VÕ DUY NHẤT - MITSHUBISHI-Recovered 1

MITSHUBISHI ELECTRIC VIETNAM

NGUYỄN VĂN CHUNG - YALE (2) Federico Caliri - YALE

YALE FORKLIFTS VIETNAM

DAY 2:

DUY ANDY NGUYEN - SWISSLOG

SWISSLOG VIETNAM

ENTEROLL - NARIN

ENTEROLL THAILAND

HELUKABEL

HELUKABEL GROUP

NGUYỄN THANH THỦY - THINKSMART

THINKSMART VIETNAM

GINFON

GINFON

Day 3:

BECKHOFF AUTOMATION

BECKHOFF AUTOMATION

3M - MR Minh

3M - MR Vũ

3M VIETNAM

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO TẠI: VIMF 2022 Bình Dương – Hội chợ Công nghiệp & Sản xuất Việt Nam (vietnamindustrialfiesta.com)

 REGISTER FOR THE CONFERENCE AT: VIMF 2022 Bình Dương – Hội chợ Công nghiệp & Sản xuất Việt Nam (vietnamindustrialfiesta.com)

BEING UPDATED…