EN   VI

Pink 7 Step Prevention Coronavirus Awareness Poster (2)

TIMELINE  VIMF 2022 SOUTHERN CHAPTER IN BINH DUONG ( JUNE 8-10, 2022)

FLOOR PLAN VIMF 2022 BINH DUONG

floorplan VIMF 2022 BINH DUONG

 

SƠ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BÌNH DƯƠNG 2022

 

Flyer Bình Dương-09

COME AND JOIN THE LUCK DRAW WHEN YOU VISIT THE VIMF 2022 BINH DUONG (June 8 – 10, 2022). MANY GIFTS WAITING FOR YOU!

lucky draw