Chuyên sản xuất sản phẩm cảm biến, thiết bị trường

Chúng tôi thuộc chi nhánh tại Đức, chuyên sản xuất các sản phẩm:

  • Cảm Biến,
  • Thiết Bị Trường
  • Hệ Thống Field Bus (AS-I),
  • Các Giải Pháp Giám Sát Rung, Camera, RFID…

IFMSp1 IFMSp2 IFMSp3 IFMSp4 IFMSp5

Please Visit Us At Booth in Dong Nai : A61