EN   VI

[VIMF/VIAF/VMAT 2024 BINH DUONG] Southern Chapter (19-21/06/2024)
#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

[VIMF/VIAF/VMAT 2023 BAC NINH] Northern Chapter (08-10/11/2023)
#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV


#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

[VIMF/VIAF/VMAT 2023 BINH DUONG] Southern Chapter (21-23/06/2023)

#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

[ VIDEO REPORT VIMF/VIAF/VMAT 2023 BINH DUONG – SOUTGERN CHAPTER ]

[BTV] – VIETNAM INDUSTRIAL AND MANUFACTURING FAIR 2023

[VTC 10] – VIETNAM INDUSTRIAL AND MANUFACTURING FAIR 2023

[HTV9] – VIETNAM INDUSTRIAL AND MANUFACTURING FAIR 2023

[HTV1] – VIETNAM INDUSTRIAL AND MANUFACTURING FAIR 2023

[NHANDAN TV] – VIETNAM INDUSTRIAL AND MANUFACTURING FAIR 2023

[HTV7] – VIETNAM INDUSTRIAL AND MANUFACTURING FAIR 2023 – COMING SOON

[HTV9] – VIMF/VIAF/VMAT 2023 WITH MULTIPLE ACTIVITIES

Northern Chapter- VIMF 2022 in Bac Ninh (9-11/11/2022)

[BTV] Northern Chapter- VIMF 2022 in Bac Ninh ( 9-11/11/2022)

[VTC6] Northern Chapter- VIMF 2022 in Bac Ninh ( 9-11/11/2022)

VIMF 2022 SẮP DIỄN RA TẠI BẮC NINH  ( 9-11/11/2022)

Tại : Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc


VIMF/VIAF 2022 – SOUTHERN CHAPTER IN BINH DUONG

VIMF/VIAF 2022 – MIDDLE CHAPTER IN DA NANG

#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

Let’s look back at the memorable moments of VIMF DA NANG 2022


VIMF/VIAF 2022 – SOUTHERN CHAPTER IN BINH DUONG

#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

Let’s look back at the memorable moments of VIMF 2022 BINH DUONG- SOUTHERN CHAPTER

THLV2

HTV9

BTV- BINH DUONG NEWS

VIMF 2020 – SOUTHERN CHAPTER IN DONG NAI

#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

VIMF 2020 – NORTHERN CHAPTER IN HAI PHONG

#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

VIMF 2019 – SOUTHERN CHAPTER IN BINH DUONG
VIMF 2019 – NORTHERN CHAPTER IN BAC NINH

#VIMF #VIAF #VMAT #3DF #RAV

Footer with Social Icons