EN   VI

Thiết Bị Đo Lường, Máy Móc Thiết Bị, Vật Tư Tiêu Hao Trong Công Nghiệp Sản Xuất Điện Tử, Cơ Khí Chính Xác Cao

Lidinco là đơn vị uy tín và dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo lường, máy móc thiết bị, vật tư tiêu hao trong công nghiệp sản xuất điện tử, cơ khí chính xác cao, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm… Máy móc, thiết bị và dịch vụ của Lidinco được cung cấp rộng rãi trên toàn quốc và có mặt hầu hết các nhà máy lớn ở Việt Nam.

1/ Allied Vuông :

Allied Vuông

2/ Engis vuông :

Engis vuông

3/ Norsonic vuông :

Norsonic vuông

4/ Nhà Máy : 

Nhà máy

5/ Siglent vuông :

Siglent vuông

6/ Twintex vuông :

Twintex vuông

Please us at booth in Binh Duong : 112