EN   VI

Dòng Vốn Gần Một Tỷ USD Đang Chảy Vào Các Khu Công Nghiệp Ở Bắc Ninh

10 tháng qua, các khu công nghiệp ở Bắc Ninh thu hút 966,358 triệu USD, so với kế hoạch năm 2021 đạt tỷ lệ 101% dự án và 90,58% vốn đầu tư.

Banner-Yen-Phong

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 101 dự án, tổng vốn đăng ký 750,364 triệu USD.

Trong đó, cấp 72 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký là 517,321 triệu USD; 29 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước, với tổng vốn 5.360,01 tỷ đồng, tương đương 233,043 triệu USD.

Cụ thể huyện Yên Phong có KCN Yên Phong (651 ha; đã lấp đầy); KCN Yên Phong 2 (1.200 ha).

TP Từ Sơn có KCN Hanaka (74 ha); KCN Vsip (700 ha). Huyện Tiên Du gồm KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn (530 ha; đã lấp đầy); KCN Tiên Sơn (449 ha; đã lấp đầy).

Huyện Quế Võ có 4 KCN gồm Quế Võ (636 ha; đã lấp đầy); KCN Quế Võ 2 (270 ha); KCN Quế Võ 3 (598 ha); KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh (1.000 ha).

Huyện Thuận Thành có ba KCN gồm Thuận Thành 1 (250 ha); Thuận Thành 2 (250 ha) và Thuận Thành 3 (300 ha).

Hai KCN tại huyện Gia Bình gồm KCN Gia Bình (300 ha) và KCN Gia Bình 2 (250 ha).